Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

tararra
tararra
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamalusiaa malusiaa
tararra
tararra
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
tararra
Nie kocham Cię. 
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— KvG
Reposted fromCharless Charless viaVariabele Variabele
tararra
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
tararra
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
tararra
tararra
2494 2550 500
tararra
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viamisspandora misspandora

June 25 2015

tararra
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viapunkahontaz punkahontaz
tararra
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaigotfood igotfood
tararra
8175 b93d
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaredheadlady redheadlady
tararra
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viamorphine morphine
tararra
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viapiehus piehus
tararra
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaluna laluna
tararra
3735 bdd7 500
Przynajmniej mamy jedno niebo
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianivea nivea
tararra
Poważne rozmowy mają to do siebie, że najtrudniej zacząć.   
— Tomek Tryzna
Reposted fromsafeway safeway vianivea nivea
tararra
Reposted frombluuu bluuu vianivea nivea
tararra
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl