Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

tararra
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
tararra
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontaskmewhy dontaskmewhy
tararra
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs vianieuciekaj nieuciekaj
tararra
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr vianieuciekaj nieuciekaj
tararra
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama vianieuciekaj nieuciekaj
tararra
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
Reposted frommissbrodka missbrodka vianieuciekaj nieuciekaj
tararra
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianieuciekaj nieuciekaj
tararra
bo czasem już nie wiemy co mamy robić, gdy każą nam latać znów, a już nie mamy sił żeby chodzić... 
— Miuosh
tararra
Patrzy na mnie w milczeniu. Widzę, że nie jestem już dla niego taka sama.
— Audrey Niffenegger "Zaklęci w czasie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianieuciekaj nieuciekaj
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)
tararra
Szukam powodów, żeby zadzwonić.
— Rasmentalism "Byłoby łatwiej"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianieuciekaj nieuciekaj

June 23 2015

tararra
tararra
"Kiedy dotkniesz ran, a one nie zabolą, wtedy będziesz wiedziała, że naprawdę przebaczyłaś."
Reposted fromaammaazing aammaazing viaflyingheart flyingheart
tararra

— Maciej Stuhr w filmie "Listy do M."

‎'Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość. Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej myśleć. Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, ze warto było czekać.'

Reposted frommasz masz viaarrependimento arrependimento
tararra
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
tararra
3582 aa34 500
Reposted fromjethra jethra viaarrependimento arrependimento

June 21 2015

tararra
1010 9da0 500
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna viadontaskmewhy dontaskmewhy
tararra

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianivea nivea
tararra
my soul has low battery
tararra
1666 6c15
Reposted fromparkaboy parkaboy viadontaskmewhy dontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl