Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

7270 fc0b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaqqmemore qqmemore
2756 e11a 500

May 01 2017

April 27 2017

tararra
8951 4ca8 500

June 29 2015

6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

tararra
tararra
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamalusiaa malusiaa
tararra
tararra
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
tararra
Nie kocham Cię. 
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— KvG
Reposted fromCharless Charless viaVariabele Variabele
tararra
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
tararra
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
tararra
tararra
2494 2550 500
tararra
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viamisspandora misspandora

June 25 2015

tararra
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viapunkahontaz punkahontaz
tararra
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaigotfood igotfood
tararra
8175 b93d
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaredheadlady redheadlady
tararra
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viamorphine morphine
tararra
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl